Cart 0
65142272_2511365028888200_8524380729499451392_o.jpg
25th Anniversary SALE

Miao Jing Qiao Tou Ren Wu Console Table 描金翘头人物桥案

RM 5,650.00


  • Dimension 尺寸 :
  • Big 大 : Length 长 189 x Depth 深 36 x Height 高 88cm
  • Small 小 : Length 长 169 x Depth 深 36 x Height 高 88cm