Cart 0

Miao Jing Qiao Tou Ren Wu Console Table 描金翘头人物桥案

RM 5,650.00


Dimension 尺寸:

Big 大 - L 长 189 x D 深 36 x H 高 88cm

Small 小 - L 长 169 x D 深 36 x H 高 88cm